Sider

27.10.2012

Ønsker å sikre barnehagebarna sin fremtid i Oslo med nok personale og stabilitet

Nå går det en underskriftskampanje mot kutt i budsjettet for barnehager.

Skriv under på denne kampanjen:
http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4307

Dette er det du skriver under på:

Til: Barnehageforeldre

Byrådet legger opp til store kutt i barnehagene neste år. Samtidig fjerner de kravet til minimumsbemanning. Vi som foreldre krever:
- En avtalefestet minimumsbemanning som sikrer en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år, slik det har vært til nå.
- En økning i vikarbudsjettet, ikke enda flere kutt.
- At hver barnehage har sin egen styrer slik at de ansatte bruke all sin tid og sine krefter på barna våre.
- Vi krever kvalitet for barna våre. Barnehagen skal være et sted der barna våre kan trives og utvikle seg.
- Vi vil ha en barnehage der vi barna våre er i trygge hender hele tiden og der det er nok hender til alle barna.

Vi som foreldre krever barnehager med nok kvalifisert personale, god kvalitet og trygghet for Oslos minste innbyggere.
Ønsker du å være med og påvirke kvaliteten i barnehagene i Oslo? Signer da vår underskriftskampanje.

Ingen kommentarer: