Sider

28.02.2012

En tur på by`n i lys av persepsjon

Se/"gjør" denne animasjonen: http://home.hib.no/al//Idrett/b.exe

Noen ganger gir tankene våre oss et lite puss, særlig når det er rus i bildet.

I følge Evenshaug & Hallen (2001) er persepsjon hjernens tolkning av sanseinntrykk (s.73).

Litteratur/Kilde:
Evenshaug, O. & Hallen D. (2001). Barne- og ungdomspsykologi (4.utg). Gyldendal Norsk Forlag AS 2001

Ingen kommentarer: