Sider

08.02.2012

Hjernen kan være programmert for å bli rusavhengig

Spennende lesning om forskning på rusmiddelavhengighet: "Hjernar kan vere programmert for å bli rusavhengige": http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/31261

Ingen kommentarer: