Sider

28.02.2012

Hvordan bli hakket bedre i fotball


Her har journalist Kristin Straumsheim Grønli skrevet om prosjektet Geir Jordet har jobbet med: " Utvikling av perseptuell ekspertise i fotball".

Jordet hevder i denne artikkelen at persepsjon kan trenes opp og da blir bedre i fotball.

Les denne artikkelen:  http://www.forskning.no/Artikler/2002/juni/1022847963.24

Persepsjon: I følge Evenshaug & Hallen (2001) er persepsjon hjernens tolkning av sanseinntrykk (s.73).

Litteratur/Kilde:
Evenshaug, O. & Hallen D. (2001). Barne- og ungdomspsykologi (4.utg). Gyldendal Norsk Forlag AS 2001

Ingen kommentarer: