Sider

05.03.2012

Alle fortjener verdighet

Her er en bra skrevet artikkel om ettervern og hva de som faktisk er i situasjonen ønsker selv.

Les denne:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10078672

Jeg har tidligere skrevet om ettervern, metadon og håpet for rusmisbrukere. For som alle andre har disse menneskene like mye rett til hjelp. En er faktisk ikke nødvendigvis et bedre menneske bare fordi man ikke er rusmisbruker. Hvorfor behandler vi ikke hverandre med verdighet? Alle har faktisk drømmer og håp. Er bare at noen trenger mer støtte og hjelp til å komme dit en vil.

Derimot er jeg imot legalisering. Men, kanskje at behandling og nedtrapping av heroin er løsningen for noen. Er noe med å ikke være så snever i synet på behandling. Behandle alle individuelt og som hvert og et verdig menneske.

Har mer tro på å fange opp ungdommer helt nede i ungdomsskolen og her i fra gi mennesker som trenger annen oppfølging og annen utdannelse enn å følge det tradisjonelle skolesystemet som faktisk ikke passer for alle mennesker. Alle er ikke A4 og en er ikke på noen måte "dummere" eller ikke sjanse til å lyktes i livet.

For hva er å lykkes i livet? Vil vel si det er å ha indre harmoni og være fornøyd.

Hadde vi hatt et samfunn som så på alle som resurser og verdige mennesker ville vi ikke vært her hvor vi er i dag.

Skulle ønske at vi som samfunn kunne forebygget i mye større grad enn og alltid brann slukke. Det er jo tross alt personer med følelser vi snakker om her.

Tidligere lenker:
Målet må jo være å komme nærmere rosene enn tornene: http://lenehagaskarnes.blogspot.com/2011/12/malet-ma-jo-vre-komme-nrmere-rosene-enn_08.html
Livene våre er de som har tapt verdi: http://lenehagaskarnes.blogspot.com/2011/11/livene-vare-er-de-som-har-tapt-verdi.html
Å være vellykket og ha fast jobb er ingen garanti for og ikke holde på med dop i dagevis: http://lenehagaskarnes.blogspot.com/2012/02/vre-vellykket-og-ha-fast-jobb-er-ingen.html

Endelig et bra prosjekt som innebærer aktivitet og verdighet:
http://lenehagaskarnes.blogspot.com/2012/03/mc-prosjektet-i-nittedal-drmmefabrikken.html


Ingen kommentarer: