Sider

06.03.2012

Dine begrensninger

"Argumenter for dine begrensninger, og ganske riktig, de er dine." av Richard Back i Illusjoner

Ingen kommentarer: