Sider

03.03.2012

MC prosjektet i Nittedal - Drømmefabrikken

Bruk av en positiv innfallsvinkel til avhengighet med mestring. Istedenfor fokuset på alle problemene.

Artikkel fra rus og avhengighet nr. 3 199
http://www.idunn.no/file/ci/2824347/rus_1999_03_drommefabrikken_i_nittedal.pdf

Ingen kommentarer: