Sider

12.04.2012

Artikkel skrevet om barneidrett og blikk på idrett og barn


http://www.hib.no/avd_al/idrett/blikkpaaidrett/Barnsoppvekstvilkaridrettogprestasjonsutvikling_000.html

Artikkelen er publisert bl.a. i Bergens Tidende som kronikk under tittelen "For tidlig krøkte kroker", i Tidsskrift for Norsk Idrettspsykologisk forening og i Nytt fra Trenerklubben, 1999, nr. 4, s. 22-26


Skrevet av Jan Emil Ellingsen

Ingen kommentarer: