Sider

01.04.2012

Kvalitativ metode


Kvalitativ metode

·         Mange opplysninger om få
·         Sensitiv til kontekst
·         Nærhet (ved intervju)
·         Personlig (erfaringer for intervjuobjektet)
·         Tekst (bilde)
·         Ofte brukt i sosiologi, psykologi og antropologi


Litteratur:

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Litauen: SISU Idrottsböker.
Kvalitativ metode: http://kunnskapsbasertpraksis.no/kritisk-vurdering/kvalitativ-metode/
http://no.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_metode

Ingen kommentarer: