Sider

01.04.2012

Kvantitativ metode


·         Få opplysninger om mange
·         Lettere å påvise (alle får like vilkår, ønsker ikke å være sensitive)
·         Sammenhenger og årsakssammenheng
·         Avstand (spørreskjema)
·         Nøytral (distansert)
·         Tall (tall og det som er målbart)

Litteratur: Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Litauen: SISU Idrottsböker.

lenk: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_metode

Ingen kommentarer: