Sider

12.04.2012

Motivasjon til prestasjonslønn

Les denne artikkelen om prestasjonslønn. Er du en leder kanskje du kjenner deg igjen fra dine ansatte og hvordan de har endret oppførsel etter bonusordninger...

http://home.hib.no/al/Idrett/Prestasjonsl%C3%B8nn.pdf

Tenk deg godt om hvordan du ønsker og motivere dine ansatte. Indre eller ytre motivasjon?
Hvilke ønsker har du for din bedrift?
Etter å ha lest artikkelen har du kanskje et annet syn på lønnsordningen hos dine ansatte.

Ingen kommentarer: