Sider

15.04.2012

Skader fra dopingbruk og det å være en venn

Vanskelig å finne gode artikler om psykiske virkninger av skader for bruk at doping blant de som trener fitness/trener med vekter. Her har jeg klart å finne frem noen artikler for deg som har noen du kjenner eller kanskje selv bruker doping for å få større muskler eller gå ned i vekt. Medaljen har dessverre en bakside og den baksiden snakkes det lite om. De som bruker doping vil ofte ikke innrømme at de har problemer for verden rundt...

Ved å lese om bivirkninger og virkninger kan det hjelpe deg som har noen pårørende som du har vanskeligheter med og nå frem til. Her er det ting som skrives slik at du kan åpne sinnet ditt og være på lag og ikke bli en motspiller til den du ønsker å hjelpe.

En kan starte og se virkningene ved menn nå som er i 40-års alderen som har holdt på en stund med doping og det er at de har dessverre startet å falle fra - død... Kan ikke dra en klar konklusjon av dette for flere av de personene har dessverre et blandingsmisbruk bak seg. Men igjen etter å ha lest noen rapporter er det ofte det som går igjen at de som bruker dopingmidler også ruser seg med andre stoffer.

Lenker som jeg anbefaler:
Skader fra doping: http://www.ung.no/doping/1619_Skader_fra_doping.html

Anabole steroider kan forsterke psykiske lidelser: http://m.klikk.no/helse/sykdom/article693059.ece

Vanskeligste er paranoiaen: http://www.fmr.no/index.php?id=4548938&showtipform=1&cat=122848#tips

Hvordan støtte en deprimert venn: http://helsenett.no/index.php?option=com_content&view=article&id=15768%3Ahvordan-stotte-en-som-er-deprimert&catid=119&Itemid=69

Det medisinske bildet -dopingens kortsiktige og langvarige fysiske og psykiske virkninger:  http://www.fmr.no/det-medisinske-bildet-dopingens-kortsiktige-og-langsiktige-fysiske-og-psykiske-virkninger.4548400-122848.html

"Doping, muskler, mestring og mening" - En kvantitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter av  Barland., B, Tangen., J.O. & Johannesen., C.A. (2010). Oslo: Politihøgskolen: http://brage.bibsys.no/politihs/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_14963/1/Doping.pdf

Ingen kommentarer: