Sider

13.05.2012

Dialog med naturen av Arne Garborg

"Pengar er ikkje det største gode," sier Arne Garborg for lenge siden, "ikke det nest største heller." Og han fortsetter:

Ein kan kjøpe seg mat, men ikkje mathaug,
dropar, men ikkje helse,
mjuke senger, men ikkje svevn,
lærdom, men ikke vit,
stat, men ikkje venleik,
glans, men ikkje hyggje,
moro, men ikkje glede,
kamerater, men ikkje venskap,
tenarar, men ikkje truskap,
gråe hår, men ikkje ære
rolege dagar, men ikkje fred.


Sitert fra Øyvind Dahle, Dialog med naturen. Har fjellet ansikt? Naturfilosofiske essays.
Dialog med naturen av Arne Garborg er tidligere trykkt i Det verdifulle. Spørsmål og ideer, utgitt av Verdikommisjonen Oslo, 1999, s.66-71.

http://www.naturliv.no/dahle/dialog.htm

Ingen kommentarer: