Sider

15.11.2014

Hvordan kan du inspirere og gi barnet ditt mestringsfølelse


Ved å vise størst interesse for samarbeid, innsats og selve prosessen for dine barn/elever/studenter/deltakere/spillere vil barna oppnå en indre motivasjon og bli mestringsorienterte(oppgaveorienterte). Som igjen fører til et indre driv og glede over det de holder på med. I motsetning til ytre motivasjon ved påvirkning av foreldre/ledere/lærere/trenere som er opptatte av resultatet/resultatorienterte (f.eks. målet i ballspill/først over målstreken/vinnere/gode karakterer ol.) 

Ved indre motivasjon vil barna kunne jobbe videre med prosessen og samarbeidet og dette vil gi større trivsel og tilfredshet, høyere tro på egne ferdigheter og mestring (Høigaard, 2008, s.155). Ved å fokusere på indre motivasjon vil barna føle mestring uansett resultat (mestringsorienterte barn). Og resultatet vil ofte være at de presterer bedre fordi de er mer opptatt av prosessen en resultatet.

Bjerke& Svenak(2001) sin definisjon av motivasjon: "Psykologiske prosesser som påvirker kroppens aktiveringsmekanismer og viser seg i kvaliteten i prestasjoner".

Kilder:
Bjerke.T. & Svebakk S. (2001). Psykologi for høyskolen. Oslo. Gyldendal
Høigaard, R. (2008). Gruppedynamikk i idrett. Kristiansand. Høyskoleforlaget.

Ingen kommentarer: