Sider

13.05.2012

Sitat av Bjørn Tordsson 2005

"Det er et svik mot de unge hvis de ikke noen steder finner voksne mennesker som tenker på annet enn å avgrense sine egne forpliktelser, eller på det som "betaler seg" (Bjørn Tordsson,2005)

Tordsson, B. (2005). Fritid, friluftsliv og identitet. I: R. Säfvenbom (Red.), Frititd og aktiviteter i moderne oppvekst: Grunnbok i aktivitetsfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Ingen kommentarer: