Sider

23.11.2011

Hvorfor bruke løypeprofil når en sykler? (Innendørs sykling/spinning) - Hvordan bli en bedre instruktør del 2

Hvis du skal planlegge en tur på fjellet, sykle Trondheim-Oslo eller legge ut på en padle tur. Så vet du jo hvor langt det er du skal og ca. hvor lang tid du bruker og hvor mye mat du trenger. Når det gjelder en sykkeltime så gjelder det samme. En vet i utgangspunktet hvor lang tid timen er satt opp for, men selve innholdet vet ikke syklisten før en setter seg inn i en sykkelsal. Så her trenger sykkelinstruktøren å være veilederen, med å holde seg til oppsatt tid og tegnet opp/laget en løypeprofil.

Når en vet hvor lang løypa er så det lettere å disponere energien. Gir altså forutsigbarhet i sykkel timen.  I forhold til i konkurranse situasjon når det gjelder sykling (spare energi), vil vi bruke energi i fitnessbransjen. Hvis jeg ikke vet hvor mange sanger jeg skal sykle til vil jeg automatisk hele tiden spare på energien. Særlig hvis instruktøren har en tendens til å si "vi tar en sang til i dag…". Da har dette en motsatt effekt av hva instruktøren egentlig ønsker på sikt. Ved å bruke en løypeprofil blir instruktøren automatisk mer troverdig.
Ved å tegne en løype som sier hvor mange sanger i hver topp, vil syklistene på timen kunne få maksimalt ut av programmet. Syklistene vil også få mer ut av timen hvis du holder det samme programmet over en tid. Dette fordi da blir løypen kjent og det er enda lettere å disponere energien. Syklistene kjenner på dagsformen sin og kan utnytte formen på den kjente løypen.
Løypen bør inneholde:
·         Hvor syklistene skal ligge i intensitet. Her er det mange måter å gjøre det på. Ofte deles en skala inn i 5 deler, som igjen er etter Borgs skala. Utdyper ikke dette noe mer, for dette ligger i en sykkelinstruktørs utdannelse. (Legger ved en link til Olympiatoppen og intensitet)
·         Hvor mange topper og hvor lenge hver topp varer
·         Hvor mange sanger i hver topp
·         Kanskje merke av de sangene som skal sittes hele sangen, stå, intervall og spurter ol.
Er ingen fast mal på hvordan løyper bør tegnes best mulig, fordi det kan løses på mange forskjellige måter. Men, alle løypene bør være tydelige og lette å lese av. Syklistene skal sitte på avstand og skulle kunne kjapt se hvor instruktøren ønsker at syklistene skal være i løypa og når syklisten er sliten skal man slippe å tenke over hva som er skrevet.
Legger ved noen eksempler på løyper.


Ingen kommentarer: