Sider

15.11.2011

Livene våre er de som har tapt verdi...

Noe av det verste syntes jeg, at det faktisk er sett på som greit å drikke i mange/alle sammenhenger. Hvorfor kan en ikke gjøre sosiale ting uten å drikke?

Alkohol er ødeleggende på så mange måter. Barn føler seg utrygge. Man, tillater seg mer i fylla enn ellers. Hvorfor skal en ikke tørre å gjøre alt man ellers ønsker fordi man ikke drikker...?
Ja, jeg sier ikke at man ikke skulle ta seg en øl eller vin og kose seg iblant for det er noe helt annet.

Men, hvorfor klarer så mange ikke "å være seg selv" uten rusen?
Sprit i seg selv gjør mange voldelige, det er veldig mange barn som lever daglige kamper for familier med rusproblemer av mange slag. Dessverre er alkohol et av de verre problemene... En skulle tro det var hasj eller kanskje andre ting. For all del ønsker ikke det heller men, poenget mitt er at alkohol er lovlig og gjør det til et mindre problem enn det egentlig er...

Hvorfor lukker en øynene for rusproblemer? Hvorfor får ikke familiene oppfølging og hjelp til å takle hverdagen og problemene? Det holder ikke å ha hvert på besøk for å ha sett at det ser ordentlig ut hjemme.. Alle kan ta seg sammen om det trengs og kanskje snakke for seg. Det gjør det ikke greit av den grunn. En skal heller ikke ta barn fra familiene uten en god grunn, barn er veldig knyttet til foreldrene. Men, skal aldri gå på bekostning av barna. Hvorfor har ikke barnevern og familiene en bedre dialog? Og et problem bør ikke være for lite heller. Familier uten rusproblemer kan også trenge hjelp! Husk barn har ikke valgt å komme inn i den familien, de hadde ikke et valg. Så å hjelpe foreldre vil være å hjelpe barna. Hvorfor skal det være så tabu å få hjelp? Hvorfor skal særlig gutter ikke ta imot hjelp? Ikke meningen å diskriminere men slik er realiteten! En annen ting i den gaten er hvorfor straffer ofte systemet de som tar imot hjelp, det burde jo belønnes. Hvorfor fanges ikke de barna som er "tøffere" enn de andre bedre opp i skolesystemet?
Hvorfor har vi blitt så redde for å ta voksen ansvaret på alvor?

Hvorfor har ikke Norge et ordentlig ettervern for rusmisbrukere?
Helt utrolig at i Norge setter vi gravide på metadon? Syntes det er helt skremmende og hårreisende. Har du noen gang sett en gravid dame i rus av metadon? Ikke??... Jeg kan si deg slik at det er ikke det spor bedre enn heroin!

Helt forferdelig at vi gjør dette med de menneskene vi skal hjelpe ut av rusen...
En annen ting er de barna som blir født av mødre som blir behandlet av Metadon. Visste du at barna må avvennes gradvis? At de har abstinenser etter at de er født? Visste du at senvirkningene av metadon er alvorligere for barna enn heroin? For selv om barna blir født "friske" er det ikke der problemet ligger, det er i fremtiden. Konsentrasjonsproblemer, dårligere tannhelse, lære problemer, koordineringsproblemer og dårligere motoriske evner. Hvem straffes mest?

Hvorfor har ikke Norge et godt ettervern? Hjelper ikke å sende folk på avrusning i et år og tro at alt er greit etterpå. En må hjelpe folk til å komme i orden, følge de opp, legge til rette over mange år. Og hvis det er penger det er snakk om så er det billigere enn å stadig avruse og sende folk om og om igjen på behandling.
Folk må behandles som mennesker og det individuelle individet de er. Alle er forskjellige både utenpå og inni, alle saker må behandles ulikt. Samme løsning er ikke god for alle.

Den dagen vi klarer å behandle hverandre i alle sammenhenger og situasjoner som individ og ikke statistikk vil vi seire.
Dessverre den tiden vi lever i nå, er vi for opptatt av pengers verdi på ALLE måter.

Livene våre er de som har tapt verdi...Noen artikler om emnet gravide på metadon:
http://jobb.lakartidningen.se/2000/temp/pda21096.pdf
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Medikamentell+vedlikeholdsbehandling+av+gravide+med+opioidavhengighet.4754.cms
http://www.grifo.dk/narko_db.php?id=317
http://brage.bibsys.no/hig/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9262/1/Gr%C3%B8nrold%20A..pdf
http://www.klikk.no/foreldre/barnimagen/article442544.ece
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: