Sider

01.04.2012

Essay

Kriterier og tips til å skrive en essay: 
Ingen konklusjon
Undre seg
Stille viktige spørsmål
Undrende samtale
Få frem en stemme hos leseren
Ikke si rett ut hva man egentlig mener
Velge en indirekte måte å si det man egentlig mener
Krav til nøytralitet og balanse er ikke like høyt som i en artikkel
Ikke krav til objektivitet
Skal ikke starte setninger med: «Jeg mener» eller «Jeg syntes»
Gjerne ironi, humor og satire
Unngå sarkasme og klisjer
Ofte kritisk
Nærm deg emnet fra forskjellige kanter
Assosiasjoner og sidesprang (digresjoner) – (nb! Rød tråd til temaet/stoffet)
Komposisjonen er viktig i essay
Leseren og forfatteren utforsker sammen, forfatteren stiller spørsmål og kommenterer
Lek med språket
Bruk fulle setninger
Som forfatter må du ha god innsikt i faget/stoffet som det skrives om
Trenger ikke å beskrive fagstoff i detalj eller være pedagogisk
En går utfra at leseren har bakgrunnskunnskap om stoffet/emnet
Gode formuleringer og «kunstneriske» uttrykk trengs i gode essay
Forberedelse til essay er og på forhånd å vite hva du som forfatter ønsker å fremheve
Inneholder episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang (hovedideen må hele tiden ligge til grunn)
Slutten skal være åpen!

Lenker og kilder, hentet ut 1.4.2012 :
http://www.riksmalsforbundet.no/Spr%C3%A5ktjenester/Skriv-bedre-stil/Om-%C3%A5-skrive-essay.aspx
http://www.studenttorget.no/index.php?show=3383&expand=3795,5151,3374,3383&artikkelid=3 
http://no.wikipedia.org/wiki/Essay 

Ingen kommentarer: