Sider

14.04.2012

Lenk til Kompendiet: Idrett i sosialpsykologisk belysning av Odd Kjørmo

Idrett og konkurranse: "Idrett i sosialpsykologisk belysning"
kompendie nr. 42, s.103-117 og 158-174, Norges idrettshøyskole 1977
http://home.hib.no/al/Idrett/Konkurranseteori.pdf

Ingen kommentarer: