Sider

01.04.2012

Milgram eksperiment


Forklaring av Milgram eksperimentet: http://no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet

Film fra YouTube om Milgram Eksperiment orginal
Lenker:
Forskning og etiske spørsmål: http://www.forskning.no/artikler/2008/september/194870

Ingen kommentarer: